Højt humør lige inden det går løs med “Banko og Bobler” i Bellevuehallen, januar 2019

Fakta

 • Klubben består af 41 medlemmer
 • Vi mødes i månederne september – juni ,  den 3. mandag i måneden (more ore less). Vi starter kl. 18 og slutter ca. kl. 22 – og har skiftende mødesteder.
 • Klubbens kontingent er for år 2018/19 kr. 1.350. Beløbet betales hvert år til maj og dækker alle internationale kontingenter og udgifter til afholdelse af klubbens møder, bortset fra forplejning, som er 200 kr. pr. møde og betales før eller til mødet.
 • Indmeldelsesgebyr kr. 475,- skal betales til Zonta International (klubbens kasserer sørger for det)

Vedtægter Zonta Club Aarhus II

Information om behandling af modtagne personlige oplysninger om dig ved Zonta Aarhus II

 

Bestyrelsen pr. 1. juni 2019

 • Birgitte Møller Hansen, formand – birgittemoellerhansen@gmail.com
 • Betina Rohde-Brøndum, næstformand
 • Susie Harboe Kristensen,
 • Heidi de Feuth,
 • Mette Gravesen,
 • Lone Toftgård
 • Hanne Hauge Bach
 • Susanne Lee Jørgensen

Kasserer:

 • Else-Marie Asmussen – ema@beierholm.dk

Revisor:

 • Irene Asta Wiborg – ti.wiborg@gmail.com
 • Heidrun Møller, revisorsuppleant