Foto: FotoTrine http://vildmedfotodk.zenfolio.com/

Januar 2017.  Banko og Bobler i Bellevuehallen

Fakta

 • Klubben består af 37 medlemmer
 • Vi mødes i månederne september – juni ,  den 3. mandag i måneden (more ore less). Vi starter kl. 18 og slutter ca. kl. 22 – og har skiftende mødesteder.
 • Klubbens kontingent er for år 2017/18 kr. 1.350. Beløbet betales hvert år til maj og dækker alle internationale kontingenter og udgifter til afholdelse af klubbens møder, bortset fra forplejning, som er 200 kr. pr. møde og betales før eller til mødet.
 • Indmeldelsesgebyr kr. 475,- skal betales til Zonta International (klubbens kasserer sørger for det)

Vedtægter for Zonta Aarhus ll

 

Bestyrelsen pr. 1. juni 2018

 • Birgitte Møller Hansen, formand – birgittemoellerhansen@gmail.com
 • Susie Kristensen, næstformand
 • Heidi de Feuth,
 • Mette Graversen, sekretær
 • Lone Toftgård
 • Dorthe Ehlers

Kasserer:

 • Else-Marie Asmussen – ema@beierholm.dk

Revisor:

 • Irene Asta Wiborg – ti.wiborg@gmail.com