Dorthe Marie Kristensen, der i 2018 har modtaget uddannelseslegatet til hjælp til studierne i psykomotorik.

Legater

Uddannelseslegat 

Zonta Aarhus II tilbyder et uddannelseslegat på 250.000 kr. til unge kvinder, der påtænker at gå i gang med en uddannelse og som ikke har oplagte vilkår eller økonomi til en videreuddannelse.

Formålet med legatet er, at støtte unge kvinder, der er eller er på vej til at blive mønsterbrydere. Det vil sige kvinder, der har brug for en håndsrækning til at bryde ud af svære sociale forhold ved at påbegynde en uddannelse.

Legatet vil typisk blive givet til køb af relevant studiemateriale som f.eks. computere, bøger ol. Og der vil typisk være tale om legatportioner af 10.000 – 15.000 kr. Zonta Aarhus II vil prioritere ansøgninger, der kommer fra socialfaglige personer, mentorer, coaches og andre, der har kendskab til og kontakt med sådanne unge kvinder og piger, der står på vippen til at beslutte sig for at tage dette vigtige skridt hen imod forbedrede uddannelsesforhold og dermed en fremtid som selvforsørgere.

ANSØGNINGSSKEMA uddannelseslegat 2018

 

Yderligere information:

Information om Zonta, om legatet og donationen kan fås ved henvendelse til:

Fritse Meyer, +45 2242 9622, fm@meyco.dk eller Irene Wiborg, +4530921733, ti.wiborg@gmail.com

 

Legater

 

Ansøgningskema