Zonta Legater

WOMEN IN TECHNOLOGY SCHOLARSHIP

 

Denne pris (scholarship) kan søges af dygtige kvinder, der studerer eller arbejder inden for informationsteknologi, datalogi eller relaterede teknologiske områder. Prisen gives til kvinder, der har et fremragende potentiale, og som via prisen vil kunne opnå øget uddannelse, karrieremuligheder eller ledende roller inden for det informationsteknologiske område.

Der uddeles i 2019 priser på

  • 3.000 kr. til den bedste ansøger i Zonta-klub Aarhus I og II
  • 2.000 USD til den bedste ansøger i Zonta Distrikt 13 (Danmark, Island, Litauen, Norge)
  • 8.000 USD til de seks bedste ansøgere på verdensplan.

Ansøgningsfristen er 1. juli 2019.

Ansøgningsskema

Hvis du ønsker at ansøge om disse legater, skal du kun indsende én ansøgning til en dansk Zonta-klub. Du finder ansøgningsskemaet her. Ansøgningsskemaet har en vejledning og en email-adresse (ane@hejlskov-jacobsen.dk), som du skal sende det udfyldte ansøgningsskema til. Det er vigtigt, at du udfylder ansøgningsskemaet, som angivet i vejledningen samt i ansøgningen beskriver dine studie- eller arbejdsmæssige mål, og hvordan Women in Technology Scholarship vil kunne hjælpe dig med at nå dine mål.

Denne Zonta-pris er helt ny og uddeles for første gang i 2019 for at medvirke til at skabe en verden, hvor kvinder og mænd er lige repræsenteret og har lige muligheder for at have en aktiv rolle i informationsteknologi og teknologisk udvikling.

 

Zonta uddeler hvert år flere legater. Du kan læse mere om den nedenfor.

Amelia Earhart Fellowships

35 internationale scholarships på 10.000 USD til kvinder, der efter universitetseksamen fortsætter studier i aerospace relaterede videnskaber og ingeniørvidenskaberne.

Jane M. Klausman Women in Business legater

Op til 32 distriktspriser på hver 1.000 USD, og 12 internationale priser på hver 7.000 USD. Legaterne gives til dygtige, ambitiøse og målrettede studerende, der er på mindst 2. år af en videregående businessuddannelse, men endnu ikke færdige med deres Master grad. Ansøgningsfrist 30. april.

Young Women in Public Affairs Awards

Op til 32 distriktspriser på hver 1.000 USD og 10 internationale priser på hver 4.000 USD hvert år. Priserne tildeles unge kvinder i ungdomsuddannelserne i alderen 16 – 19 år, der har vist lederevner i skole, lokalsamfund eller organisationer.

Women in Technology Scholarship
32 distriktspriser på hver 2.000 USD og 6 international priser få hver 8.000 USD hvert år. Priserne kan søges af kvinder, der studerer eller arbejder inden for informationsteknologi, datalogi eller relaterede teknologiske områder. Priserne gives til kvinder, der har et fremragende potentiale, og som via prisen vil kunne opnå øget uddannelse, karrieremuligheder eller ledende roller inden for det informationsteknologiske område.

Læs mere om Zontas legater her.