Bettina Bach Nielsen

Kommerciel Chef

født i 1969 og medlem af  Zonta siden 2013

bbn@aros.dk

 

Bettina Bach Nielsen

Jeg er medlem af Zonta Aarhus ll fordi jeg mener at vi, der har muligheden, bør være med til at gøre bare en lille forskel for de kvinder, der ikke har samme muligheder i livet.

Det kan være svært, at komme igennem med forandringer hvis man står alene, men i Zonta er vi mange, der arbejder sammen for samlet at gøre en forskel for kvinder i Danmark og Internationalt.

Der er, siden jeg startede i Zonta, Internationalt kommet mere fokuseret viden og fokus på ’Verdensmålene’ – og hermed blandt andet mål nr. 5 ’Ligestilling mellem kønnene’ .. dette delmål understreger blandt andet at … En styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder, og større ligestilling er afgørende for at fremskynde en bæredygtig udvikling. Fjernelse af alle former for diskrimination mod kvinder og piger er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også en multiplikatoreffekt på tværs af alle andre udviklingsområder

Vores arbejde i Zonta Aarhus ll er både formidling, men også indsamling af midler til direkte hjælp, 30% af de midler vi indsamler sendes videre til Zonta International som arbejder med fokus på formidling og hjælp til kvinder Internationalt.

Jeg kan kun understrege vigtigheden af at gøre hvad man kan, at vi som kvinder hjælper andre kvinder.