Goalfive.org – undervisningsplatform om ligestilling

 

Se de 13 videoer  – resultat af de unges arbejde.

 

 

 

Projekter

GYMNASIEPROJEKT 2019 – 2021: GENDER EQUALITY

Gennem årene har klubben støttet mange forskellige sager. Vi støtter hvert år Zonta Internationals projekter med et beløb, ligesom vi har deltaget med støtte til de nationale projekter og også været initiativtager til nationale projekter.

I 2020-2021 har Aarhus Zonta II valgt at støtte følgende projekter:

Gender Equality – Zonta undervisningsplatform 

Formål med projektet er at udarbejde et undervisningsplatform (I-platform), som kan bruges til at arbejde med Verdensmål nr. 5 – Gender Equality i forskellige fag på ungdomsuddannelserne.

Læs mere om projektet her: Goal Five undervisningsplatform

 

Kontaktperson:  Zonta Aarhus II,  Irene Wiborg ti.wiborg@gmail.com.

 

Zonta Gymnasieprojekt 2019 om FN bæredygtighedsmål nr. 5 – Gender Equality

Dato: den 7. november 2019 i festsalen på Aarhus Katedralskalskole

Eleverne arbejdede med et eller flere af følgende temaer:
• Hvorfor er tvangsægteskaber af mindreårige ikke bæredygtige?
• Retten til at bestemme over egen krop (abort, omskæring, hvor mange børn man må få…)
• Lige muligheder mellem kønnene (retten til uddannelse, arbejde, lige løn…)
• Lige adgang til at deltage i politiske beslutningsprocesser
• Lige ret til ytringsfrihed
• Kønsrollernes udvikling over de sidste 100 år
• Eller et emne vedr. Gender equality der er endnu tættere på elevernes hverdag

Gender Equality – set fra eleven og bredt ud til det globale perspektiv
Lokalt: Elever og lærere udvekslede synspunkter om et emne, der berører os alle
Regionalt: Elevernes konkrete bud blev diskuteret på tværs af ungdomsuddannelserne i regionen
Globalt: Via Zonta’s internationale netværk fik vi udbredt budskaberne fra dette projekt

Projektet blev udviklet og gennemført i et samarbejde mellem de to Zonta Aarhus klubber og Zonta Viborg.

Sally Thorhauge og Irene Wiborg fra Zonta Aarhus I & II reflekterer over gymnasiearrangementerne i 2018 og 2019 vedr. Gender Equality: